Typ Data Tytuł
Artykuł 09.07.2021 14.07.2021 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/503/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/502/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/501/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/500/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/499/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/498/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/497/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/496/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/495/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/494/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/493/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/492/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/491/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/490/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/489/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/488/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/487/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023 Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Protokół NR XXXII/21 z XXXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 maja 2021 r. Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 wydruki głosowań XXXIV sesji Sejmiku – 28.06.2021 r. Szczegóły