Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2020 porządek obrad XXV sesji Sejmiku WK-P – 28 września 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych wzdłuż linii 201 – KS-S.0003.23.2020 Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 24.09.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 25.09.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 11.09.2020 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/360/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/359/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/358/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/357/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/356/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/355/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do organu właściwego Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/354/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/353/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 03.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/352/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 03.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/351/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/350/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/349/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 wydruki głosowań z XXIV sesji Sejmiku – 31.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 protokół Nr XXII/20 z XXII-uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 protokół Nr XXIII/20 z XXIII-sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2020 r. Szczegóły