Typ Data Tytuł
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnej Małgorzaty Taranowicz w sprawie wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzu – KS-S.0003.15.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zmiany projektu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologicznego w Smukale – KS-S.0003.14.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnego Łukasza Krupy w sprawie projektu rozbudowy Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową – KS-S.0003.13.2020 Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 porządek obrad XXI sesji Sejmiku WK-P – 25 maja 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Akty prawne 12.05.2020 APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wypłat zaległej pomocy suszowej rolnikom za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 wydruki głosowań z XIX sesji Sejmiku – 06.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 protokół Nr XVIII/20 z XVIII-sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 20.05.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 zapytanie radnego Marka Witkowskiego w sprawie umożliwienia bezpiecznego handlu produktami rolniczymi na gminnych i miejskich targowiskach – KS-S.0003.10.2020 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/306/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/305/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/304/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na lata 2020-2022 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/303/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/302/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/301/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/300/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/299/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 wydruki głosowań z XVIII sesji Sejmiku – 08.04.2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 protokół Nr XV/20 z XV-nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 9 marca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 protokół Nr XIV/20 z XIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 lutego 2020 r. Szczegóły