Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/466/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/465/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/464/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietna 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/463/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/462/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/461/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/460/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/459/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/458/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/457/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/456/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/455/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy i włączenia jej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/454/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej w Toruniu i włączenia jej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/453/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy i włączenia jej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/452/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/451/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/450/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu oraz nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/449/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/448/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/447/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły