Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie sytuacji kadrowo-płacowej w spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku – KS-S.0003.34.2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 wydruki głosowań z X sesji Sejmiku – 23.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 protokół Nr IX/19 z IX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 23.09.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 IX sesja Sejmiku Województwa -02.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 23.09.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 19.09.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 23.09.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 23.09.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 19.09.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 porządek obrad X sesji Sejmiku WK-P – 23 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 19.09.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 wydruki głosowań z IX sesji Sejmiku – 2.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 protokół Nr VIII/19 z VIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 zapytanie radnego Stanisława Pawlaka w sprawie organizacji transportu samochodowego – KS-S.0003.33.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – KS-S.0003.32.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia Stowarzyszenia „Sanctus Paulus” – KS-S.0003.31.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie pilnego remontu linii kolejowej nr 207 na odcinku od Grudziądza do Gardei – KS-S.0003.30.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Marka Hildebrandta w sprawie pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Brodnica – Jabłonowo Pomorskie – KS-S.0003.29.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie udzielenia wsparcia rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy poprzez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris – KS-S.0003.28.2019 Szczegóły