Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie wniosku Samorządu Województwa o dofinansowanie linii autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – KS-S.0003.27.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie planowanego połączenia Oddziału Wewnętrznego I i Oddziału Wewnętrznego III w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – KS-S.0003.26.2019 Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/187/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/186/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/185/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/184/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/183/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/182/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/181/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/180/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/179/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/178/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/177/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/176/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/175/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/174/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/173/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/172/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 porządek obrad IX sesji Sejmiku WK-P – 2 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 29.08.2019 r.- Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły