Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.02.2019 UCHWAŁA NR III/74/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 zapytanie radnego Jacka Gajewskiego w sprawie zasad i terminu uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – KS-S0003.6.2019 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T – KS-S.0003.5.2019 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 wydruki głosowań z III sesji Sejmiku – 18.02.2019 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie planowanego remontu, przebudowy i modernizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu – KS-S.0003.4.2019 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 UCHWAŁA NR III/91/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 UCHWAŁA NR III/90/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 porządek obrad III sesji Sejmiku WK-P – 18 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie przywrócenia międzypowiatowej komunikacji publicznej na trasie Grudziądz – Chełmno – KS-S.0003.3.2019 Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 14.02.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie aktualnych prac związanych z inwestycją dotyczącą modernizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Bydgoszcz – Gołańcz zapisaną w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – KS-S.0003.2.2019 Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 14.02.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 14.02.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 14.02.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 11.02.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 11.02.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 11.02.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 11.02.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 14.02.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły