Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.07.2019 UCHWAŁA NR VIII/132/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 UCHWAŁA NR VIII/131/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 UCHWAŁA NR VIII/130/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 UCHWAŁA NR VIII/125/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie realizacji umowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bydgoszczy w ramach projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” – II etap – KS-S.0003.24.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 interpelacja radnego Jacka Chmarzyńskiego w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w Przysiersku na drodze wojewódzkiej nr 240 – KS-S.0003.23.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie wsparcia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – KS-S.0003.22.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 VIII sesja Sejmiku Województwa -24.06.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 UCHWAŁA NR VIII/137/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 UCHWAŁA NR VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 wydruki głosowań z VIII sesji Sejmiku – 24.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 protokół Nr VII/19 z VII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 protokół Nr VI/19 z VI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 porządek obrad VIII sesji Sejmiku WK-P – 24 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VII – uroczysta sesja Sejmiku Województwa -7.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VI sesja Sejmiku Województwa -27.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 17.06.2019 – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 18.06.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 17.06.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły