Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/106/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/105/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/104/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/103/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/102/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/101/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/100/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim zbliżającej się 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 protokół Nr IV/19 z IV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 interpelacja radnego Jerzego Gawędy w sprawie przejazdów koleją turystyczną „retro” – KS-S.0003.14.2019 Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie konieczności modernizacji fragmentu drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Łyskowo – Gostycyn – KS-S.0003.13.2019 Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 wydruki głosowań z V sesji Sejmiku – 15.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 V sesja Sejmiku Województwa -15.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 porządek obrad V sesji Sejmiku WK-P – 15 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 08.04.2019 r.- Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 08.04.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 11.04.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 8.04.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przystanku kolejowego Bydgoszcz Błonie – KS-S.0003.12.2019 Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 11.04.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły