Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.06.2019 UCHWAŁA NR VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 wydruki głosowań z VIII sesji Sejmiku – 24.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 protokół Nr VII/19 z VII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 protokół Nr VI/19 z VI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 porządek obrad VIII sesji Sejmiku WK-P – 24 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VII – uroczysta sesja Sejmiku Województwa -7.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VI sesja Sejmiku Województwa -27.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 17.06.2019 – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 18.06.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 17.06.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 19.06.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zobowiązania zarządu województwa do wystąpienia do Ministra Infrastruktury w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 18.06.2019 r.- Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 13.06.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie działalności Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – KS-S.0003.21.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie publikacji promujących 20-lecie regionu – KS-S.0003.20.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Wylatowo – KS-S.0003.19.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego – KS-S.0003.18.2019 Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie opóźnień w wykonawstwie przedsięwzięć drogowych realizowanych na drogach wojewódzkich zawartych w planie spójności 2014-2020 – KS-S.0003.17.2019 Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 24.05.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii Szczegóły