Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uczczenia 100-lecia Lekkiej Atletyki na Kujawach i Pomorzu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 UCHWAŁA NR II/73/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 UCHWAŁA NR II/72/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 UCHWAŁA NR II/71/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 UCHWAŁA NR II/70/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 UCHWAŁA NR II/69/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie skargi na bezczynność Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 UCHWAŁA NR II/68/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 UCHWAŁA NR II/67/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 UCHWAŁA NR II/66/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 UCHWAŁA NR II/65/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członków rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 UCHWAŁA NR II/64/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 UCHWAŁA NR II/63/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/62/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/61/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/60/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/59/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/58/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/57/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/56/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem Szczegóły