Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2019 11.04.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 11.04.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 8.04.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 protokół Nr III/19 z III sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 protokół Nr II/18 z II sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie statusu prawnego nieruchomości dworca autobusowego w Inowrocławiu – KS-S.0003.11.2019 Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych na terenie Miasta i Gminy Lubraniec – KS-S.0003.10.2019 Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 IV sesja Sejmiku Województwa -18.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 wydruki głosowań z IV sesji Sejmiku – 18.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 08.04.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 19.03.2019 UCHWAŁA NR IV/97/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.03.2019 UCHWAŁA NR IV/96/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 19.03.2019 UCHWAŁA NR IV/95/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.03.2019 UCHWAŁA NR IV/94/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.03.2019 UCHWAŁA NR IV/93/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.03.2019 UCHWAŁA NR IV/92/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 porządek obrad IV sesji Sejmiku WK-P – 18 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie inwestycji realizowanych przez spółki: KPIM, TARR, KPAI – KS-S.0003.9.2019 Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 zapytanie radnego Rafała Sobolewskiego w sprawie bezumownego korzystania z rurociągu krytego na drodze wojewódzkiej nr 265 w Kruszynie – KS-S.0003.8.2019 Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 14.03.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły