Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/55/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/54/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/53/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 UCHWAŁA NR II/51/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Grudziądz Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 265 – KS-S.0003.3.2018 Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 protokół Nr I/18 z I sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie realizacji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 240 w Tucholi – KS-S.0003.2.2018 Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 wydruki głosowań z II sesji Sejmiku – 17.12.2018 Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 porządek obrad II sesji Sejmiku WK-P – 17 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego badań ludności na terenach przyległych do zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego ZACHEM w Bydgoszczy – KS-S.0003.1.2018 Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 29.11.2018 r. – doraźna Komisja Statutowa Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/46/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/45/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/44/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/43/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/42/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/41/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/40/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/39/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/38/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły