Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/38/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/37/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/36/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/35/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/34/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/33/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 UCHWAŁA NR I/32/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 protokół Nr L/18 z L sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/31/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/30/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/29/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/28/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/27/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/26/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/25/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/24/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/23/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/22/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 UCHWAŁA NR I/21/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR I/20/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły