Typ Data Tytuł
Artykuł 05.03.2019 11.03.2019 – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 11.03.2019 – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 11.03.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 14.03.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 14.03.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 11.03.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 12.03.2019 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie organizacji 11. edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego – KS-S.0003.7.2019 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 14.03.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 11.03.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 III sesja Sejmiku Województwa -18.02.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 UCHWAŁA NR III/86/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 UCHWAŁA NR III/89/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 UCHWAŁA NR III/88/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 UCHWAŁA NR III/87/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 UCHWAŁA NR III/85/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 UCHWAŁA NR III/84/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 UCHWAŁA NR III/83/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 UCHWAŁA NR III/82/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 UCHWAŁA NR III/81/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich Szczegóły