Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/448/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 UCHWAŁA NR XXXI/447/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 wydruki głosowań XXXI sesji Sejmiku – 26.04.2021 r. Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Protokół NR XXX/21 z XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 marca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 porządek obrad XXXI sesji Sejmiku WK-P – 26 kwietnia 2021 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów rozwoju kraju Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/444/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/443/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/442/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/441/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/440/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/439/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/438/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/437/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/436/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/435/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/434/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/433/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 UCHWAŁA NR XXX/432/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.03.2021 wydruki głosowań XXX sesji Sejmiku – 22.03.2021 r. Szczegóły