Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2018 porządek obrad XLVII sesji Sejmiku WK-P – 25 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 19.06.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 24.05.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2018 Katarzyna Lubańska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 porządek obrad XLV sesji Sejmiku WK-P – 28 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 protokół Nr XLII/18 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 porządek obrad XLIII sesji Sejmiku WK-P – 23 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 19.04.2018 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie upamiętnienia wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy wydarzeń marca ‘68 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/729/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/728/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 143 „Głęboczek” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/727/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/726/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 199 „Lubanie” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/725/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/724/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły