Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.11.2018 UCHWAŁA NR I/3/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 UCHWAŁA NR I/2/18 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Kluby Radnych VI kadencji (2018-2023) Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 UCHWAŁA NR I/1/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Prezydium VI kadencji (2018-2023) Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 porządek obrad I sesji Sejmiku WK-P – 19 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 protokół Nr XLIX/18 z XLIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 4.10.2018 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/821/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/820/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/819/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/818/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/817/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/816/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/815/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/814/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/813/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/812/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/811/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/810/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich Szczegóły