Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/809/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/808/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/807/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/806/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/805/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/804/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/803/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 protokół Nr XLVIII/18 z XLVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 porządek obrad XLIX sesji Sejmiku WK-P – 24 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 20.09.2018 r. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 17.09.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/796/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/795/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/794/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/793/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/792/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/791/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/790/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/789/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S10 Szczegóły