Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/724/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/723/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/722/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/721/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/720/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/719/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/718/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/717/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/716/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/715/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/714/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/713/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/709/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/712/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/711/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/710/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/708/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 protokół Nr XLI/18 z XLI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 5 lutego 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 porządek obrad XLII sesji Sejmiku WK-P – 19 marca 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji na terenach po Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy Szczegóły