Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 19.04.2018 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie upamiętnienia wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy wydarzeń marca ‘68 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/729/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/728/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 143 „Głęboczek” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/727/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/726/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 199 „Lubanie” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/725/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/724/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/723/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/722/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/721/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/720/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/719/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/718/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 UCHWAŁA NR XLII/717/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły