Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR I/14/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR I/13/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Komisje Sejmiku Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Radni Województwa Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 wydruki głosowań z I sesji Sejmiku – 19.11.2018 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 UCHWAŁA NR I/12/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 UCHWAŁA NR I/11/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 UCHWAŁA NR I/10/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 UCHWAŁA NR I/9/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 UCHWAŁA NR I/8/18 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 UCHWAŁA NR I/7/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 UCHWAŁA NR I/6/18 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 UCHWAŁA NR I/5/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 UCHWAŁA NR I/4/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 UCHWAŁA NR I/3/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 UCHWAŁA NR I/2/18 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Kluby Radnych VI kadencji (2018-2023) Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 UCHWAŁA NR I/1/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Prezydium VI kadencji (2018-2023) Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 porządek obrad I sesji Sejmiku WK-P – 19 listopada 2018 r. Szczegóły