Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/700/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/699/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/698/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/697/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/696/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/695/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 116 „Rzęczkowo” i nr 138 „Gutowo” Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/694/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/693/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda” Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/692/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/691/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda” Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/690/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/689/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/688/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Uchwała NR XLI/687/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Uchwała NR XLI/686/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Uchwała NR XLI/685/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/684/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Uchwała NR XLI/683/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Uchwała NR XLI/682/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 protokół Nr XL/17 z XL sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. Szczegóły