Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2018 protokół Nr XL/17 z XL sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 protokół Nr XXXIX/17 z XXXIX – nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 11 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 porządek obrad XLI sesji Sejmiku WK-P – 5 lutego 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 UCHWAŁA NR XL/681/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 UCHWAŁA NR XL/680/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 195 „Orłowo” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 UCHWAŁA NR XL/679/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudzień 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 UCHWAŁA NR XL/678/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 UCHWAŁA NR XL/677/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 UCHWAŁA NR XL/676/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/675/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/674/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/673/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/672/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/671/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/670/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/669/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kcynia Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/668/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/667/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/666/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/665/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej Szczegóły