Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/787/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/786/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/785/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/784/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/783/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/782/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/781/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/780/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/779/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/778/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/777/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/776/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/775/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/774/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/773/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruni Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/772/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 05.07.2018 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/771/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 UCHWAŁA NR XLVII/769/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 UCHWAŁA NR XLVII/770/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły