Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.06.2018 UCHWAŁA NR XLVII/767/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąsawa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 UCHWAŁA NR XLVII/768/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 UCHWAŁA NR XLVII/766/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Spółki „Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.” Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie długotrwałej suszy rolniczej występującej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia zasobów ochrony zdrowia poprzez rozwój kadr medycznych Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 protokół Nr XLVI/18 z XLVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 protokół Nr XLV/18 z XLV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 maja 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2018 UCHWAŁA NR XLV/748/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 porządek obrad XLVII sesji Sejmiku WK-P – 25 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 19.06.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 24.05.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2018 Katarzyna Lubańska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 porządek obrad XLV sesji Sejmiku WK-P – 28 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 protokół Nr XLII/18 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 porządek obrad XLIII sesji Sejmiku WK-P – 23 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 19.04.2018 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 16.04.2018 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły