Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2017 UCHWAŁA NR XL/664/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 protokół Nr XXXVIII/17 z XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 listopada 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 12.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/658/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/656/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/657/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/655/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/654/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/653/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/652/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/651/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/650/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/649/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/648/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/647/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/646/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/645/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/644/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/643/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/642/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły