Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2021 porządek obrad XXX sesji Sejmiku WK-P – 22 marca 2021 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Akty prawne 15.02.2021 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Bronisława Malinowskiego Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/417/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/416/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/415/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/414/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/429/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/428/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/427/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/426/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/425/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/424/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/423/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/422/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 Szczegóły
Akty prawne 11.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/421/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich Szczegóły
Akty prawne 11.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/420/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
Akty prawne 11.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/419/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Szczegóły
Akty prawne 11.02.2021 UCHWAŁA NR XXIX/418/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2021 wydruki głosowań XXIX sesji Sejmiku – 08.02.2021 r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 04.02.2021 – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły