Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/541/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/542/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/543/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/544/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/546/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/547/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/549/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/550/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 22.06.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 stanowisko SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uczczenia 27. rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 protokół Nr XXXI/17 z XXXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 porządek obrad XXXII sesji Sejmiku WK-P – 29 maja 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 22.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 22.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 25.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 23.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Komisja Edukacji i Nauki – 22.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 25.05.2017 r. Szczegóły