Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2017 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. dotyczące planowanych zmian w Kodeksie wyborczym Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim 450. rocznicy urodzin królewny Anny Wazówny Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/641/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/640/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/639/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/638/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/637/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/636/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 porządek obrad XL sesji Sejmiku WK-P – 18 grudnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/635/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/634/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/633/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/632/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/631/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/630/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/629/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/628/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 protokół Nr XXXVII/17 z XXXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 października 2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 porządek obrad XXXVIII sesji Sejmiku WK-P – 27 listopada 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/622/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 Szczegóły