Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/582/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/581/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/580/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 3-5 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/579/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/578/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/577/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/576/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/575/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/574/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/572/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/571/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 protokół Nr XXXIV/17 z XXXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 porządek obrad XXXV sesji Sejmiku WK-P – 28 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 24.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 24.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 21.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 21.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Komisja Edukacji i Nauki – 21.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 24.08.2017 r. Szczegóły