Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/570/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/569/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 213 „Zbytkowo” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/562/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/556/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/555/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/554/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/553/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 protokół Nr XXXIII/17 z XXXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 5 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 protokół Nr XXXII/17 z XXXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 maja 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 porządek obrad XXXIV sesji Sejmiku WK-P – 26 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 19.06.2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 26.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 20.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Komisja Edukacji i Nauki – 12.06.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/541/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/542/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/543/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/544/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/546/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły