Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/621/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja Szczegóły
Akty prawne 25.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/619/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 24.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/618/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 protokół Nr XXXVI/17 z XXXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 września 2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 porządek obrad XXXVII sesji Sejmiku WK-P – 23 października 2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Komisja Edukacji i Nauki – 16.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 18.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 19.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 16.10.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie sytuacji po przejściu frontu burzowego przez obszar województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/586/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/585/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/584/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/583/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/582/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/581/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/580/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 3-5 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/579/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/578/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/577/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły