Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2017 Komisja Rewizyjna – 23.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 23.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 20.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 23.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 22.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.03.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/511/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/510/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/509/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/508/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/507/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/506/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/505/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brodnickiego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/504/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mogilno Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/503/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/502/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/501/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Uchwała NR XXIX/500/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała NR XXIX/499/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała NR XXIX/498/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły