Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/576/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/575/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/574/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/572/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/571/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 protokół Nr XXXIV/17 z XXXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 porządek obrad XXXV sesji Sejmiku WK-P – 28 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 24.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 24.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 21.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 21.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Komisja Edukacji i Nauki – 21.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 24.08.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/570/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/569/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 213 „Zbytkowo” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/562/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/556/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/555/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/554/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. Szczegóły