Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2017 Komisja Rewizyjna – 27.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 porządek obrad XXIX sesji Sejmiku WK-P – 20 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 13.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 13.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji i Nauki – 13.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 16.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 14.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 16.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 13.02.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/495/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/493/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/492/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/491/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/490/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/489/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/488/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/487/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/486/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu Szczegóły