Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.06.2017 uchwała NR XXXIV/553/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 protokół Nr XXXIII/17 z XXXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 5 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 protokół Nr XXXII/17 z XXXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 maja 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 porządek obrad XXXIV sesji Sejmiku WK-P – 26 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 19.06.2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 26.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 20.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Komisja Edukacji i Nauki – 12.06.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/541/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/542/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/543/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/544/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/546/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/547/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/549/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała NR XXXII/550/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 22.06.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 stanowisko SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uczczenia 27. rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce Szczegóły