Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/486/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/485/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Tucholskiego Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/484/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/483/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/482/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 uchwała NR XXVIII/481/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej 2 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 uchwała NR XXVIII/480/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/479/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 20.12.2016 protokół Nr XXVII/16 z XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 21.11.2016 Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 7.11.2016 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/460/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia wzoru logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/459/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cekcyn Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/458/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Fabianki Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/457/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/456/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/455/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/454/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/453/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koronowo Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/452/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżewo Szczegóły