Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2017 protokół Nr XXXI/17 z XXXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 porządek obrad XXXII sesji Sejmiku WK-P – 29 maja 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 22.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 22.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 25.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 23.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Komisja Edukacji i Nauki – 22.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 25.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 22.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Komisja Rewizyjna – 11.05.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/539/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/538/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/537/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/536/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/535/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/534/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/533/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwałą NR XXXI/532/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/531/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/530/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana międzynarodowa droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2017-2019 Szczegóły