Typ Data Tytuł
Artykuł 03.02.2021 05.02.2021 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 01.02.2021 porządek obrad XXIX sesji Sejmiku WK-P – 8 lutego 2021 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie utylizacji przeterminowanych środków ochrony roślin – KS-S.0003.1.2021 Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu – KS-S.0003.33.2020 Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/401/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/402/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/403/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/404/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/405/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/406/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/407/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/408/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/409/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uczczenia ofiar Grudnia 1970 Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/410/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/411/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/412/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/413/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miejsce połączeń kolejowych Szczegóły
Artykuł 23.12.2020 Protokół NR XXVII/20 z XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 listopada 2020 r. Szczegóły