Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2017 uchwała NR XXXI/529/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała NR XXXI/528/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała NR XXXI/527/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała NR XXXI/526/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fabianki Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała NR XXXI/525/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała NR XXXI/524/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała NR XXXI/523/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała NR XXXI/522/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała NR XXXI/521/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała NR XXXI/518/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020” Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 protokół Nr XXX/17 z XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 marca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 21.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 porządek obrad XXXI sesji Sejmiku WK-P – 24 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 20.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 24.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 20.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 21.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Komisjia Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 20.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 21.04.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 stanowisko SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły