Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 21.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Komisja Edukacji i Nauki – 21.04.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Uchwała NR XXX/517/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Uchwała NR XXX/516/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Uchwała NR XXX/515/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Uchwała NR XXX/514/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Uchwałą NR XXX/513/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Uchwała NR XXX/512/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” Szczegóły
Artykuł 28.03.2017 protokół Nr XXIX/17 z XXIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Petycja KS-P.1510.2.1.2017 dotycząca wprowadzenia zmian w projekcie uchwały nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 porządek obrad XXX sesji Sejmiku WK-P – 27 marca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Komisja Edukacji i Nauki – 20.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 20.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 20.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Komisja Rewizyjna – 23.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 23.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 20.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 23.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 22.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.03.2017 r. Szczegóły