Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.08.2016 uchwała NR XXIII/416/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 uchwała NR XXIII/415/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 uchwała NR XXIII/414/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 uchwała NR XXIII/413/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 uchwała NR XXIII/412/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 protokół Nr XXII/16 z XXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 porządek obrad XXIII sesji Sejmiku WK-P – 29 sierpnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 29.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 25.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 25.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 25.08.2016 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/411/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/410/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/409/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020” Szczegóły