Typ Data Tytuł
Artykuł 02.02.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 16.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 14.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 16.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 13.02.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/495/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/493/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/492/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/491/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/490/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/489/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/488/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/487/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/486/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/485/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Tucholskiego Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/484/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/483/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Uchwała NR XXVIII/482/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 uchwała NR XXVIII/481/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej 2 Szczegóły