Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/401/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/400/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenia go w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/399/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/398/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/397/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Inowrocławiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/396/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/395/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/394/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/393/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Szubinie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/392/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Koronowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/391/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/390/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/389/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/388/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/387/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/386/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/385/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/384/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/383/16 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała NR XXII/382/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek Szczegóły