Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2019 21.10.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 zapytanie radnego Tadeusza Pogody w sprawie terminów realizacji inwestycji na poszczególnych drogach wojewódzkich w powiecie świeckim – KS-S.0003.42.2019 Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 21.10.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 17.10.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 14.10.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 X sesja Sejmiku Województwa -23.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 21.10.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/200/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/199/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie” Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/198/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży uczniów szkół ponadgimnazjalnych Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/197/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/196/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/195/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/194/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/193/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/192/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/191/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 UCHWAŁA NR X/190/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie podania konkretnych terminów realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich – KS-S.0003.41.2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zwiększenia dostępności obiektów zabytkowych dla turystów – KS-S.0003.40.2019 Szczegóły