Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/400/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/399/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 UCHWAŁA NR XXVIII/393/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.12.2020 wydruki głosowań XXVIII sesji Sejmiku – 21.12.2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2020 porządek obrad XXVIII sesji Sejmiku WK-P – 21 grudnia 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 14.12.2020 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/392/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu oraz nadania mu nowego statutu Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/391/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/390/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/389/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sytuacji finansowej samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zagrożenia zawetowania przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sytuacji panującej w psychiatrii dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Wandy Błeńskiej Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 porządek obrad XXV sesji Sejmiku WK-P – 28 września 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych wzdłuż linii 201 – KS-S.0003.23.2020 Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 24.09.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 25.09.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 11.09.2020 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 UCHWAŁA NR XXIV/360/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły