Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.06.2016 uchwała NR XXII/381/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała NR XXII/380/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała NR XXII/379/16 Sejmiku Województwa Kujawsko_pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr XXII/378/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Andrzeja Szwalbego 4 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr XXII/377/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 11 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Władysława Raczkiewicza Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 protokół Nr XXI/16 z XXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 protokół Nr XX/16 z XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 porządek obrad XXII sesji Sejmiku WK-P – 20 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 20.06.2016 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 13.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 13.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 16.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Budżetu i Finansów – 15.06.2016 Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 13.06.2016 Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 16.06.2016 Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 13.06.2016 Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 15.06.2016 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 uchwała Nr XX/373/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły