Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.05.2016 uchwała Nr XX/353/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae Szczegóły
Akty prawne 30.05.2016 uchwała Nr XX/352/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 protokół Nr XIX/16 z XIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 16.05.2016 Komisja Budżetu i Finansów – 19.05.2016 Szczegóły
Artykuł 16.05.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 16.05.2016 Szczegóły
Artykuł 16.05.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 17.05.2016 Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 16.05.2016 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 20.05.2016 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 porządek obrad XX sesji Sejmiku WK-P – 23 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 20.05.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Komisja Rewizyjna – 9.05.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 19.05.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 16.05.2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 16.05.2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 19.05.2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 16.05.2016 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/351/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/350/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/348/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły