Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/347/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S10 między Toruniem i Bydgoszczą Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie upamiętnienia 35. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz walki o autonomię uczelni wyższych w latach 1980-1989 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/346/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/345/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/344/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/343/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 uchwała Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 protokół Nr XVII/15 z XVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 porządek obrad XIX sesji Sejmiku WK-P – 25 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Komisja Rewizyjna – 20.04.2016 Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Komisja Budżetu i Finansów – 21.04.2016 Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 18.04.2016 Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 18.04.2016 Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 21.04.2016 Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 18.04.2016 Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 21.04.2016 Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 18.04.2016 Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 21.04.2016 Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 18.04.2016 Szczegóły