Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2016 uchwała Nr XVIII/339/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 uchwała Nr XVIII/338/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 uchwała Nr XVIII/337/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 uchwała Nr XVIII/336/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 uchwała Nr XVIII/335/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 uchwała Nr XVIII/334/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 uchwała Nr XVIII/333/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 uchwała Nr XVIII/332/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 uchwała Nr XVIII/331/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie.” Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie planowanej zmiany podległości ośrodków doradztwa rolniczego Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 protokół Nr XVI/16 z XVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 lutego 2016 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 porządek obrad XVIII sesji Sejmiku WK-P – 21 marca 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany w zakresie ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków UE w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 porządek obrad XVII sesji Sejmiku WK-P – 14 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 16.03.2016 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 14.03.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 14.03.2016 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 17.03.2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 17.03.2016 r. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr XVI/330/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły