Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 16.03.2016 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/329/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/328/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/327/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/326/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Objazdowej 1 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/325/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/324/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/321/16 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji skutków wymrożenia upraw Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie realizacji drogi S 10 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zachowania obecnego podziału administracyjnego kraju Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr XVI/323/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr XVI/322/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania w 2016 r. zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, obejmującego: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat-Szkarpawę oraz Zalew Wiślany, na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 protokół Nr XV/15 z XV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2015 r. Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Insygnia Województwa Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Kluby Radnych V kadencji (2014-2018) Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Statut Województwa Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Komisje Sejmiku Szczegóły