Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2016 Radni Województwa Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Prezydium V kadencji (2014-2018) Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 uchwała Nr X/273/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi Pana Bogdana C. Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 porządek obrad XVI sesji Sejmiku WK-P – 15 lutego 2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Komisja Rewizyjna – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 8.02.2016 Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 8.02.2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 8.02.2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Komisja Budżetu i Finansów – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 8.02.2016 Szczegóły