Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.03.2016 Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany w zakresie ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków UE w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 porządek obrad XVII sesji Sejmiku WK-P – 14 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 16.03.2016 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 14.03.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 14.03.2016 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 17.03.2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 17.03.2016 r. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr XVI/330/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 16.03.2016 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/329/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/328/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/327/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/326/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Objazdowej 1 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/325/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/324/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr XVI/321/16 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji skutków wymrożenia upraw Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie realizacji drogi S 10 Szczegóły