Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.02.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zachowania obecnego podziału administracyjnego kraju Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr XVI/323/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr XVI/322/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania w 2016 r. zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, obejmującego: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat-Szkarpawę oraz Zalew Wiślany, na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 protokół Nr XV/15 z XV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2015 r. Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Insygnia Województwa Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Kluby Radnych V kadencji (2014-2018) Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Statut Województwa Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Komisje Sejmiku Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Radni Województwa Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Prezydium V kadencji (2014-2018) Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 uchwała Nr X/273/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi Pana Bogdana C. Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 porządek obrad XVI sesji Sejmiku WK-P – 15 lutego 2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Komisja Rewizyjna – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 8.02.2016 Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 8.02.2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 8.02.2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Komisja Budżetu i Finansów – 11.02.2016 Szczegóły