Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/332/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec Szczegóły
Akty prawne 29.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/331/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze Szczegóły
Akty prawne 29.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/330/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/329/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/328/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/327/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 29.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/326/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin Szczegóły
Akty prawne 29.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/325/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 porządek obrad XXIII sesji Sejmiku WK-P – 22 czerwca 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnej Małgorzaty Taranowicz w sprawie wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzu – KS-S.0003.15.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zmiany projektu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologicznego w Smukale – KS-S.0003.14.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnego Łukasza Krupy w sprawie projektu rozbudowy Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową – KS-S.0003.13.2020 Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 porządek obrad XXI sesji Sejmiku WK-P – 25 maja 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Akty prawne 12.05.2020 APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wypłat zaległej pomocy suszowej rolnikom za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 wydruki głosowań z XIX sesji Sejmiku – 06.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 protokół Nr XVIII/20 z XVIII-sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 20.05.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 zapytanie radnego Marka Witkowskiego w sprawie umożliwienia bezpiecznego handlu produktami rolniczymi na gminnych i miejskich targowiskach – KS-S.0003.10.2020 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/306/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/305/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 Szczegóły