Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2019 zapytanie radnego Stanisława Pawlaka w sprawie organizacji transportu samochodowego – KS-S.0003.33.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – KS-S.0003.32.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia Stowarzyszenia „Sanctus Paulus” – KS-S.0003.31.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie pilnego remontu linii kolejowej nr 207 na odcinku od Grudziądza do Gardei – KS-S.0003.30.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Marka Hildebrandta w sprawie pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Brodnica – Jabłonowo Pomorskie – KS-S.0003.29.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie udzielenia wsparcia rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy poprzez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris – KS-S.0003.28.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie wniosku Samorządu Województwa o dofinansowanie linii autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – KS-S.0003.27.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie planowanego połączenia Oddziału Wewnętrznego I i Oddziału Wewnętrznego III w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – KS-S.0003.26.2019 Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/187/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/186/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/185/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/184/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/183/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/182/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/181/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/180/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/179/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/178/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/177/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 UCHWAŁA NR IX/176/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły