Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2019 wydruki głosowań z XII sesji Sejmiku – 16.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 16.12.2019 – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 16.12.2019 – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 16.12.2019 – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 16.12.2019 – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 KS-P.1510.4.2019 Renata Sutor Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 XI sesja Sejmiku Województwa -13.11.2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 porządek obrad XII sesji Sejmiku WK-P – 16 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie budowy fragmentu drogi wojewódzkiej nr 223 pomiędzy Bydgoszczą a Białymi Błotami – KS-S.0003.47.2019 Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 interpelacja radnego Michała Czepka i radnego Roberta Malinowskiego w sprawie ujęcia w planie inwestycji na drogach wojewódzkich budowy obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 534 – KS-S.0003.46.2019 Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 interpelacja radnego Jacka Chmarzyńskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 239 na odcinku Świecie – Laskowice – KS-S.0003.45.2019 Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 wydruki głosowań z XI sesji Sejmiku – 13.11.2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 protokół Nr X/19 z X sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 porządek obrad XI sesji Sejmiku WK-P – 13 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przywrócenia zasad naliczania opłat za parking przy Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. – KS-S.0003.43.2019 Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 21.10.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 zapytanie radnego Tadeusza Pogody w sprawie terminów realizacji inwestycji na poszczególnych drogach wojewódzkich w powiecie świeckim – KS-S.0003.42.2019 Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 21.10.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 17.10.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 14.10.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły