Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 484/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 483/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 481/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 482/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 478/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 477/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 480/2019 Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego. Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich. Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej- część wschodnia i zachodnia. Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu sześciu 6-godzinnych warsztatów plastycznych z rysunku pod nazwą „Przyroda w parkach województwa kujawsko-pomorskiego” dla grup dzieci i młodzieży szkolnej liczących od 30-40 uczestników, które biorą udział w warsztatach ekologicznych i zielonych szkołach w ramach realizacji projektu pn. „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Karta informacyjna 459/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Karta informacyjna 458/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Karta informacyjna 460/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Karta informacyjna 457/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Karta informacyjna 456/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Karta informacyjna 454/2019 Szczegóły