Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2019 Karta informacyjna 338/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2019 Karta informacyjna 330/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2019 Karta informacyjna 329/2019 Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zapytanie ofertowe na organizację kompleksowej zagranicznej wizyty studyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, (zwanego dalej Ośrodkiem) w jednym z następujących państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem, zapewnieniem tłumacza i opiekuna grupy – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 325/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 324/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 323/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 326/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 322/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 272/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 271/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 270/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 273/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 274/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 275/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 286/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 285/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 287/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 284/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2019 Karta informacyjna 282/2019 Szczegóły