Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 757/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 756/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 753/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 752/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 750/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 751/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 749/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 741/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 739/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 738/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 737/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 736/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Karta informacyjna 740/2019 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Wykonanie weryfikacji mającej na celu wskazanie terenów w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w oparciu o obowiązującą uchwałę nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie przyrodniczych zestawów kreatywnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 723/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 721/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 734/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 732/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 731/2019 Szczegóły