Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Byszewskich Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 719/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 712/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 713/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 704/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 703/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 705/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 699/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 702/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 700/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Karta informacyjna 701/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2019 Karta informacyjna 698/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2019 Karta informacyjna 694/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2019 Karta informacyjna 695/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2019 Karta informacyjna 691/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2019 Karta informacyjna 693/2019 Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Usługa organizacji szkolenia metodycznego dla pracowników Dep. Środowiska dot. nowoczesnych, atrakcyjnych i zróżnicowanych wzorcowych programów działań w ramach zadań edukacyjnych związanych z ekologią oraz doskonalenia umiejętności z zakresu wdrażania nowoczesnych i atrakcyjnych form prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej, w której udział weźmie około 15 uczestników w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły