Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2019 karta informacyjna 582/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2019 Karta informacyjna 583/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 577/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 576/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 568/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 558/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 574/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 578/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 575/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 539/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 540/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 538/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 522/2019 Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Zapytanie ofertowe na usługę transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację 6-dniowego kompleksowego szkolenia metodycznego przeprowadzonego na terenie Polski (1 dzień) oraz w Wielkiej Brytanii (5 dni) w 2 Ośrodkach Edukacji Ekologicznej, (zwanych dalej Ośrodkami), wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem tłumacza – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Szacowanie wartości zamówienia na organizację 6-dniowego kompleksowego szkolenia metodycznego przeprowadzonego na terenie Polski (1 dzień) oraz w Wielkiej Brytanii (5 dni) w 2 Ośrodkach Edukacji Ekologicznej, (zwanych dalej Ośrodkami), wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem tłumacza – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być. na zielonym”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 505/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 503/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2019 Karta informacyjna 504/2019 Szczegóły