Typ Data Tytuł
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Oferta z dnia 10 września 2018 r. złożona w trybie uproszczonym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.07.2018 Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Produkcja i emisja spotów radiowych Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE PARKI HISTORYCZNE Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Oferta z dnia 15 marca 2018 r. złożona w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2018 Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie raportu o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego z projektu HICAPS – Historical Castle Parks (program Interreg Europa Środkowa). Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Oferta z dnia 9 stycznia 2018 r. złożona w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zaproszenie do składania ofert – Turystyka Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Tytuł: Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Informacji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły