Typ Data Tytuł
Artykuł 01.02.2017 Wykaz ofert z błędami formalnymi podlegającymi uzupełnieniu – konkurs 11/2017 Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszony Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Oferta Szczegóły
Artykuł 02.08.2016 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Oferta w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2016 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.02.2016 Promesa – przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydawanie decyzji o zaszeregowanie / potwierdzenie zaszeregowania / zmianę zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Oferta w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 21/2016 Szczegóły