Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2021 Uchwała Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2021 uchwała Nr 34/1469/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2021 uchwała Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Uchwała Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2021 uchwała Nr 33/1452/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2021 uchwała Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2021 roku Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2021 roku Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 31.08.2021 uchwała Nr 33/1427/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2021 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2021 Formularze do wypełnienia stanowiące załączniki do uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych Szczegóły
Akty prawne 30.07.2021 uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Uchwała Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 uchwała Nr 29/1238/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 uchwała Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1215/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Szczegóły
Akty prawne 26.07.2021 uchwała Nr 28/1215/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Uchwała Nr 28/1217/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2021 uchwała Nr 28/1217/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2021 r. Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku Szczegóły