Typ Data Tytuł
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 01.04.2020 uchwała Nr 12/458/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 01.04.2020 uchwała Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 30.03.2020 uchwała Nr 11/410/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2020 uchwała Nr 11/409/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania o udzielonych w 2019 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 30.03.2020 uchwała Nr 11/407/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Uchwała Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 uchwała Nr 9/370/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 uchwała Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Uchwała Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 uchwała Nr 7/248/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 uchwała Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Uchwała Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Uchwała Nr XIV/281/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 Uchwała Nr XIV/283/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 Uchwała Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły