Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Akty prawne 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Akty prawne 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Uchwała Nr 1/I/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 uchwała Nr 34/1435/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2020 Uchwała Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 24.08.2020 uchwała Nr 32/1399/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 24.08.2020 uchwała Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Uchwała Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 29/1237/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Uchwała Nr 28/1200/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 uchwała Nr 28/1200/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1199/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 21.07.2020 uchwała Nr 28/1199/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Szczegóły