Typ Data Tytuł
Artykuł 28.05.2021 Uchwała Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 uchwała Nr 20/767/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 uchwała Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 uchwała Nr 20/765/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2020 roku Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Uchwała Nr 20/765/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 27.05.2021 uchwała Nr 20/764/21Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2021 Uchwała Nr XXXII/468/21Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 Uchwała Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 04.05.2021 uchwała Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Uchwała Nr 16/576/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 uchwała Nr 16/576/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Uchwała Nr 1/S/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Uchwała Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Uchwała Nr XXXI/445/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2021 Uchwała Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2021 Uchwała Nr XXXI/445/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku Szczegóły