Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 18-27.07.2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-17.07.2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 20-30.06.2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 13-19.06.2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 26.05.-12.06.2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 09-25.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 21.04.-08.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 10-20.04.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 17.03.-09.04.2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-16.03.2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-28.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 22-31.01.2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-21.01.2018 r. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/55/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/54/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/53/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/52/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/51/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/50/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, schemat: wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły