Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.09.2021 uchwała Nr 30/1317/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2021 uchwała Nr 30/1316/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Akty prawne 07.09.2021 uchwała Nr 30/1315/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym Szczegóły
Akty prawne 07.09.2021 uchwała Nr 30/1314/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 07.09.2021 uchwała Nr 30/1313/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym w zakresie Pakietów D, F, H oraz L Szczegóły
Akty prawne 07.09.2021 uchwała Nr 30/1312/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Procedury zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2021 uchwała Nr 30/1311/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii rozwoju gminy Barcin na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1309/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1308/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2020-2021 zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1307/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1306/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej do projektu modernizacji systemów zabezpieczeń p.poż. gmachu głównego, budynków Zbiorów Sztuki oraz Muzeum Etnograficznego we Włocławku” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1305/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1304/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1303/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1302/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1301/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą ,,Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku zaplecza technicznego Zakładu Medycyny Nuklearnej’’ realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1300/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1299/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2020-2021 zadania pod nazwą „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1298/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 uchwała Nr 30/1297/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2021 zadania pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły