Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1252/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego dla Administracji oraz Rejestracji WPZP przy ul. Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1251/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 080420C od skrzyżowania z DW 548 w miejscowości Grabówiec do skrzyżowania z DG nr 080462C w miejscowości Kawki, gmina Bobrowo Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1250/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Koncepcja przebudowy węzła Bydgoszcz Błonie w ciągu dróg krajowych nr 5 i 10 – Zadanie 1 – Przebudowa łącznic w zakresie Węzła Bydgoszcz Błonie oraz Zadanie 2 – przebudowa lokalnego układu drogowego Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1249/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 170218C w miejscowości Stalmierz, gmina Chrostkowo Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Żagno – Pokrzywnik, gmina Skępe Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1247/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulic Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi w ramach projektu „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II” Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1246/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1245/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1244/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1243/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1239/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Nowowiejskiej w Jarużynie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1238/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Rybinieckiej na odcinku Giżycka – Suwalska oraz ul. Suwalskiej na odcinku Rybiniecka – Olsztyńska w Niwach, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1237/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Rajskiej, Rodzinnej, Spokojnej, Szczęśliwej, Swobodnej w Jarużynie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1236/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1235/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1234/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań na rok 2017 dla projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1233/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1232/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1231/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Sieci elektroenergetyczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 26/1230/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły