Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1229/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1228/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie aspektu dotyczącego ochrony środowiska nr 23 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1227/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach nr 2 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1226/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Infrastruktura B+R nr 1 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1225/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1224/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1223/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1222/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1221/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1219/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Andrzeja Churskiego na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1218/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1217/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1216/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1215/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości kwoty dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorowi jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1214/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1213/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1212/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1211/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1210/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły