Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1209/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1208/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1207/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie prac remontowo-budowlanych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1206/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1205/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1204/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1203/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1202/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1201/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Książki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1200/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach, gmina Kruszwica Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1199/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 081304C – ul. Św. Floriana, dł. 0,940 km na odcinku: km 0+400 – zjazd do zespołu Szkół – km 1+340 skrzyżowanie z drogą nr 1837C Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1198/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Pijarów w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1197/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna – Zakopiańska, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1196/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1195/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz – Klęczkowo polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Myśliwskiej w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1193/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ul. Szubińskiej w Białych Błotach i ul. Jasinieckiej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 26/1192/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Przyjaznej w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 25/1191/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17) Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 25/1190/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17) Szczegóły